Pinas Bay 2015 Continued

 

Here are some more shots from out Dec 2014-Feb 2015 Fishing trip down to Pina’s Bay Panama.

Pinas_Bay_2015_1Aweb

 

Las_perlas_trip2_124web

Las_perlas_trip2_128web

Las_perlas_trip2_95web

Las_perlas_trip2_97web

Las_perlas_trip2_108web

Las_perlas_trip2_112web

Las_perlas_trip2_115web

Las_perlas_trip2_116web

Las_perlas_trip2_118web

Las_perlas_trip2_129web

Las_perlas_trip2_130web

Las_perlas_trip2_131web

Las_perlas_trip2_133web

Las_perlas_trip2_134web

Las_perlas_trip2_146web

ozaro_1web

picaflor_2015_1web

picaflor_2015_40web

picaflor_2015_3web

picaflor_2015_4web

picaflor_2015_45web

picaflor_2015_6web

picaflor_2015_7web

picaflor_2015_51web

picaflor_2015_17web

picaflor_2015_18web

picaflor_2015_48web

picaflor_2015_26web

picaflor_2015_23web

picaflor_2015_41web

picaflor_2015_36web

picaflor_2015_67web

picaflor_2015_47web

picaflor_2015_72web

Pinas_Bay_2015_2web

Pinas_Bay_2015_6web

Pinas_Bay_2015_4web

pinas_bay_2015_1web

ralph_cathrine_2015_27web

picaflor_2015_61web

picaflor_2015_50web

picaflor_2015_58web

picaflor_2015_65web

ralph_cathrine_2015_12web

ralph_cathrine_2015_10web

ralph_cathrine_2015_8web

ralph_cathrine_2015_19web

ralph_cathrine_2015_18web

ralph_cathrine_2015_34web

ralph_cathrine_2015_40web

ralph_cathrine_2015_41web

TOM_E_2015_13web

ralph_cathrine_2015_20web

TOM_E_2015_12web

ralph_cathrine_2015_37web

TOM_E_2015_14web

TOM_E_2015_9web

TOM_E_2015_124web

TOM_E_2015_130web

TOM_E_2015_6web

TOM_E_2015_18web

TOM_E_2015_1web

TOM_E_2015_136web

 

Here is the Link to the First Blog with images from Pina’s Bay 2014-15 Fishing Trip:

Pina’s Bay